شورای اسلامی شهر رشت

شورای اسلامی شهر رشت سلام علیکم احتراماْ پیرو نامه های شماره ۴۶۴/۰۵۲۳۸ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ ، شماره ۵۳۶/۰۵۲۳۸ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ و شماره ۶۷۴/۰۵۲۳۸ مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ (کپی به پیوست میباشد) که متاْسفانه برخلاف اصول اداری هیچکدام در دبیرخانه آن شورا به ثبت نرسیده و اثری از آن به چشم نمیخورد و تاکنون هیچگونه پاسخی نیز از طرف آن شورا به این اتحادیه نرسیده است ، تقاضا دارد برابر قوانین اداری مرسومه دستور فرمائید نسبت به جوابگوئی درخواست این اتحادیه که از اولین و اساسی ترین منشور حقوق شهروندی و از مهم ترین وظایف تدوین شده در قانون تشکیلات و وظایف شورای های...